Västerås God Man och Förvaltarförening

VGMF är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, stöd och hjälp för gode män och förvaltare i Västmanland. Vi arrangerar regelbundet möten med organisationer som vi önskar lära oss av för att bli säkrare i vårt uppdrag. Välkommen!

Medlemsaktiviteter 2024

Maj 2024

Medlemsmöte

EKA assistans och utbildning kommer för att berätta om sin
verksamhet runt personliga assistenter.
Tid och plats: 7/5 kl 18-20, Viksängskyrkan

Augusti 2024

Medlemsmöte

Tema Fonder – ett sätt att förstärka huvudmannens ekonomi. Ta med dina frågor och erfarenheter så samlas vi kring det.
Tid och plats: 27/8 kl 18-20, Viksängskyrkan

September 2024

Medlemsmöte

AIDER som har utvecklat en webb/mobilapp för redovisning av huvudmans ekonomi informerar om hur den kan förenkla vårt arbetet med ekonomi och årsredovisning.
Tid och plats: 17/9 kl 18-20, Viksängskyrkan

VGMF värdegrund för jämlikhet och demokrati

Vi är en ideell, religiös och politiskt obunden förening för förordnade gode män och förvaltare och alla som instämmer i föreningens målsättning. Föreningens målsättning är att erbjuda medlemmarna gemenskap, erfarenhetsutbyte och stöd i uppdraget som ställföreträdare. Föreningens värdegrund för jämlikhet och demokrati ska vägleda våra beteenden och val i hur vi agerar inom föreningen och hur vi driver våra uppdrag.

Vår värdegrund sammanfattas av orden:

Lika värde

Vi bevakar våra huvudmäns rättigheter för att göra det möjligt för dem att leva ett bra liv.

Enkelhet

Vi har en öppen, tydlig kommunikation i våra relationer med huvudmän och alla involverade i deras vardag.

Generositet

Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenheter till varandra och de vi samarbetare med.

Lokala aktörer som vi har god erfarenhet av