Västerås God Man och Förvaltarförening

VGMF är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, stöd och hjälp för gode män och förvaltare i Västmanland. Vi arrangerar regelbundet möten med organisationer som vi önskar lära oss av för att bli säkrare i vårt uppdrag. Välkommen!

Medlemsaktiviteter 2023

Nov

Överförmyndarnämnden bjuder in till frågestund för alla ställföreträdare. Flera från styrelsen kommer att medverka.

Tid och plats: 14/11 kl. 16:00, Carl-Hennings gata 8. Anmäl till overformyndaren@vasteras.se senast 12/11.

Januari 2024

25/1 Årsräkningsstuga

Februari 2024

6/2 Årsräkningsstuga

13/2 Årsmöte

21/2 Årsräkningsstuga

Mars 2024

7/3 kl 18:00-20:00. Medlemsmöte med erfarenhetsutbyte. Andreas Albinsson på Götmars Juridik berättar om deras verksamhet. Plats: Viksängskyrkan.

VGMF värdegrund för jämlikhet och demokrati

Vi är en ideell, religiös och politiskt obunden förening för förordnade gode män och förvaltare och alla som instämmer i föreningens målsättning. Föreningens målsättning är att erbjuda medlemmarna gemenskap, erfarenhetsutbyte och stöd i uppdraget som ställföreträdare. Föreningens värdegrund för jämlikhet och demokrati ska vägleda våra beteenden och val i hur vi agerar inom föreningen och hur vi driver våra uppdrag.

Vår värdegrund sammanfattas av orden:

Lika värde

Vi bevakar våra huvudmäns rättigheter för att göra det möjligt för dem att leva ett bra liv.

Enkelhet

Vi har en öppen, tydlig kommunikation i våra relationer med huvudmän och alla involverade i deras vardag.

Generositet

Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenheter till varandra och de vi samarbetare med.

Lokala aktörer som vi har god erfarenhet av