Västerås God Man och Förvaltarförening

VGMF är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, stöd och hjälp för gode män och förvaltare i Västmanland. Vi arrangerar regelbundet möten med organisationer som vi önskar lära oss av för att bli säkrare i vårt uppdrag. Välkommen!

Läs mer om föreningen här

Medlemsaktiviteter 2023

Aug/SepTherese Wennberg, avdelningschef på Skillsta och Madelen Sällman Björklund pratar om klienter med samsjuklighet och hur de arbetar med målgruppen
med substansbrukssyndrom på deras missbruksboenden på Individ och Familjeförvaltningen
i Västerås stad.

Tid och plats: 29/8 kl 18-20, Viksängskyrkan, Västerås

 

Seniorproffsen presenterar sin verksamhet därefter blir det erfarenhetsutbyte mellan gode män och förvaltare.

Tid och plats: 19/9 kl 18-20, Viksängskyrkan, Västerås

OktMargareta Hallner, ordförande Länsförbundet FUB Västmanland, rättsombud Riksförbundet FUB [email protected]
Föreläsning LSS bemötande kommunikation.
Rättigheter. Vad är bra att tänka på när vi möter handläggare på Försäkringskassan med flera.
Aktiviteter. Skillnaden mellan LSS och SoL
Tid och plats: 12/10kl 18-20, Lysgränd 1, 1 trappa upp.
Nov

Erfamöte med Överförmyndaren där vi tar upp generella frågor om vårt uppdrag

Överförmyndaren bjuder in under året till erfamöten då du kan ta upp specifika frågor kring dina uppdrag. Inbjudan kommer då från dem.

Lokala aktörer som vi har god erfarenhet av