Verktyg

CHECKLISTA?

www.gmfpodden.se

https://rgmf.se/

https://rgmf.se/forsakring-2/

Västeras Stad – Överförmyndarfövaltningen (overformyndarnamnden.se)

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/budget–och-skuldradgivning.html