Om VSGMF
Västerås God Man och Förvaltarförening – en del av RGMF

Att vara God Man eller förvaltare är ett ensamarbete men när du blir medlem får du många kollegor.

Västerås God Man och Förvaltarförening:

  • Anordnar diskussionsträffar, föredrag och informationskvällar ofta med inbjudna från myndigheter vi kommer i beröring med i våra uppdrag.
  • Bjuder i början på varje nytt år in medlemmarna till en räknestuga som stöd i arbetet med årsräkningen.

Du blir medlem i föreningen genom att betala in årsavgiften till plusgirokonto 500341-3. Uppge ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du gör inbetalningen. Bli medlem här Länk>>

I avgiften ingår även en ansvar- och förmögenhetsförsäkring, samt kris och olycksfallsförsäkring som tecknats av riksförbundet. Läs mer om försäkringen här https://rgmf.se/forsakringar https://rgmf.se/forsakring

Vårt upptagningsområde är Västmanland.

Syftet med föreningen är att stötta våra medlemmar i uppdraget som God Man eller Förvaltare. Det gör vi genom att anordna träffar och att ha en bra dialog med Överförmyndarnämnden i Västerås. Vi är en del av RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare som bevakar medlemsföreningarnas intressen. https://rgmf.se/
VGMF stadgar.