Försäkringar för Ställföreträdare

”Du är en värdefull person – vi försäkrar dig!”

Försäkringsperiod för alla försäkringarna gäller  kalenderår = 1/1 t.o.m. 31/12.

AnsvarFörmögenhetsskadaÖverfallKris
Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkrings­mäklare Benefit Provider den enda försäkring som idag  täcker 10 mkr/skada. Du kontaktar försäkringsbolaget som åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din HM som ställt skadestånd på dig.

Olycksfall- och Kris­försäkring Försäkrings­givare: if
Försäkringarna träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag.

Eftersom din privata försäkring inte täcker skador som orsakas när du är i ditt uppdrag är det otroligt viktigt, och för din säkerhet, att teckna försäkringen. Ett uppdrag arvoderas eller avlönat och betraktas då som arbete.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2021Öppnas i ett nytt fönster (Ålands försäkringar) OBS! Period för 2021 1/1 t.o.m. 31/12
Allmänna avtalsbestämmelserÖppnas i ett nytt fönster
Ren förmögenhetsskadaÖppnas i ett nytt fönster
KrisförsäkringÖppnas i ett nytt fönster
Olycksfallsförsäkring EXTRA  2020Öppnas i ett nytt fönster (gruppförsäkring if)
OBS! Period för 2021 1/1 t.o.m. 31/12

Exempel 1: vid ditt besök hos din huvudman slår du ner en dyrbar vas av misstag/vårdslöshet. Vasens värde är på någon/några miljoner. HM ställer dig till svars för skadan.
Du kontaktar försäkringsbolaget som träder in med en utredning och förhandling. För talan och betalar till din HM som ställt skadestånd på dig.
Exempel 2: om du av vårdslöshet borde insett att du hanterat din HMs ekonomi på ett sätt som gör att din HM förlorar pengar på ditt agerande, till exempel glömt att söka bostadsbidrag, etc., då träder försäkringen i kraft.
Exempel 3: ersättning får du vid överfall av din HM och krisförsäkringen täcker kostnaden om du behöver hjälp av en psykoterapeut för att rent psykiskt komma igen efter en traumatisk händelse. Olycksfallsförsäkringen ersätter även exempelvis glasögon som förstörts. Exempel 3 gäller utan självrisk.